SFS 2018:1064 Förordning om ändring i förordningen (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer

SFS2018-1064.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1053) om statsbidrag

för digitalisering av biografer
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2011:1053) om statsbidrag för

digitalisering av biografer ska ha följande lydelse.

18 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 §

får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

SFS 2018:1064

Publicerad

den 15 juni 2018