SFS 2018:1065 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

SFS2018-1065.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1108) om

vuxenutbildning
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 7 kap. 9 § förordningen (2011:1108) om vuxen-

utbildning ska ha följande lydelse.

7 kap.
9 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklag-

ande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om tillstånd

enligt 6 kap. 20 § samt om återkallelse av sådant tillstånd och tillfälligt verk-

samhetsförbud enligt 6 kap. 25 § första stycket får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:1065

Publicerad

den 15 juni 2018