SFS 2018:1066 Förordning om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

SFS2018-1066.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion

för Myndigheten för yrkeshögskolan
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2011:1162) med instruktion

för Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.

19 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 18 §

får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:1066

Publicerad

den 15 juni 2018