SFS 2018:1067 Förordning om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

SFS2018-1067.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2011:1480) om elcertifikat

ska ha följande lydelse.

20 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2018:1067

Publicerad

den 15 juni 2018