SFS 2018:1068 Förordning om ändring i förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

SFS2018-1068.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1565) om statsbidrag til

kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2011:1565) om statsbidrag till

kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg ska ha följande

lydelse.

15 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 §

får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

SFS 2018:1068

Publicerad

den 15 juni 2018