SFS 2018:1069 Förordning om ändring i förordningen (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet

SFS2018-1069.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:31) om stöd til insatser

på skogsområdet
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2012:31) om stöd till insatser

på skogsområdet ska ha följande lydelse.

20 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Skogsstyrelsens be-

slut enligt 13 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1069

Publicerad

den 15 juni 2018