SFS 2018:1070 Förordning om ändring i förordningen (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur

SFS2018-1070.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:39) om offentlig

medfinansiering av projekt för utbyggnad av

it-infrastruktur
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2012:39) om offentlig med-

finansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur ska ha följande ly-

delse.

13 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 8 § får

dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1070

Publicerad

den 15 juni 2018