SFS 2018:1071 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

SFS2018-1071.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 6 kap. 2 § yrkestrafikförordningen (2012:237)

ska ha följande lydelse.

6 kap.
2 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om

överklagande finns i 6 kap. 4 § yrkestrafiklagen (2012:210).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1071

Publicerad

den 15 juni 2018