SFS 2018:1072 Förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

SFS2018-1072.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 7 kap. 4 § taxitrafikförordningen (2012:238) ska

ha följande lydelse.

7 kap.
4 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om

överklagande finns i 6 kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:211).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1072

Publicerad

den 15 juni 2018