SFS 2018:1073 Förordning om ändring i förordningen (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

SFS2018-1073.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:509) om betygsrätt för

viss utbildning vid internationella skolor
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2012:509) om betygsrätt för

viss utbildning vid internationella skolor ska ha följande lydelse.

6 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:1073

Publicerad

den 15 juni 2018