SFS 2018:1074 Förordning om ändring i förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

SFS2018-1074.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:516) om statsbidrag til

det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2012:516) om statsbidrag till

det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet ska ha följande

lydelse.

18 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 §

får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

SFS 2018:1074

Publicerad

den 15 juni 2018

;