SFS 2018:1077 Förordning om ändring i förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja

SFS2018-1077.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:873) om

beredskapslagring av olja
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 30 § förordningen (2012:873) om beredskaps-

lagring av olja ska ha följande lydelse.

30 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 11

och 16 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2018:1077

Publicerad

den 15 juni 2018