SFS 2018:1078 Förordning om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

SFS2018-1078.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av

vissa tjänster på energiområdet
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2012:970) om certifiering av

vissa tjänster på energiområdet1 ska ha följande lydelse.

6 §2 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om

överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt

5 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2014:393.

2

Senaste lydelse 2014:393.

SFS 2018:1078

Publicerad

den 15 juni 2018