SFS 2018:1079 Förordning om ändring i förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning

SFS2018-1079.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:9) om taltidningar och

mottagarutrustning
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (2013:9) om taltidningar och

mottagarutrustning ska ha följande lydelse.

21 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om

överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt

14 och 19 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

SFS 2018:1079

Publicerad

den 15 juni 2018