SFS 2018:1080 Förordning om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

SFS2018-1080.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:707) om kontrol av

vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2013:707) om kontroll av vissa

skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition ska ha följande lydelse.

6 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius

(Utrikesdepartementet)

SFS 2018:1080

Publicerad

den 15 juni 2018