SFS 2018:1082 Förordning om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

SFS2018-1082.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst-

och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 41 § förordningen (2013:871) om stöd för konst-

och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar1 ska ha följande lydelse.

41 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om

överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Myndigheten

för yrkeshögskolan än beslut enligt 33 och 34 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2014:1003.

SFS 2018:1082

Publicerad

den 15 juni 2018