SFS 2018:1083 Förordning om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

SFS2018-1083.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag til

försvarshistoriska museiverksamheter
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2013:1007) om statsbidrag till

försvarshistoriska museiverksamheter ska ha följande lydelse.

19 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om

överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt

12 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

SFS 2018:1083

Publicerad

den 15 juni 2018