SFS 2018:1085 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

SFS2018-1085.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar
Utfärdad den 8 juni 2018

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

5 §1 Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som har ett uppe-

hållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om det har beviljats

enligt

�

5 kap. 1, 2, 4, 6 eller 11 § utlänningslagen (2005:716),

�

12 kap. 18 § utlänningslagen,

�

21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller

�

någon av 16 c�16 i §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

2. �ldre föreskrifter gäller för ersättning för utlänningar som har beviljats

uppehållstillstånd före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2017:487.

SFS 2018:1085

Publicerad

den 15 juni 2018