SFS 2018:1201 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-1201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.