SFS 2018:1204 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

SFS2018-1204.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att 35 § djurskyddsförordningen (1988:539)1 ska ha
följande lydelse.

35 § Djur får inte föras omkring och förevisas offentligt i menagerier.

Apor, rovdjur med undantag för tamhundar och tamkatter, säldjur, elefanter,

noshörningar, flodhästar, hjortdjur med undantag för renar, giraffer, kängurur,
rovfåglar, strutsfåglar och krokodildjur får inte heller på annat sätt flyttas runt
och i samband med det förevisas offentligt.

Vid cirkus, varieté eller liknande företag får djur som avses i andra stycket

inte visas offentligt vare sig vid föreställning eller i något annat samman-
hang.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:818.

SFS

2018:1204

Publicerad
den

27 juni 2018