SFS 2018:1211 Förordning om meddelanden till icke-professionella investerare enligt EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

SFS2018-1211.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:GKTGER+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:GKTGER+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:GKTGER+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:GKTGER+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:GKTGER+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:TCPWFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:GKTGER+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:CJGHIK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:21px;line-height:39px;font-family:GKTGER+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om meddelanden till icke-professionella investerare enligt </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>EU:s f�rordning om faktablad f�r Priip-produkter <br/></b>Utf�rdad den 20 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b> Finansinspektionen f�r besluta s�dana meddelanden till icke-</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">professionella investerare som avses i artikel 24.4 i Europaparlamentets och </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">r�dets f�rordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">faktablad f�r paketerade och f�rs�kringsbaserade investeringsprodukter f�r </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">icke-professionella investerare (Priip-produkter). </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut om meddelande enligt f�rsta stycket ska riktas direkt till den </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ber�rda icke-professionella investeraren och ha det inneh�ll som anges i </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">artikel 24.4 i EU-f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b> Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regerings-</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">formen. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2018. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Peter Sj�berg </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2018:1211 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16">den 27 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om meddelanden till icke-professionella investerare enligt

EU:s f�rordning om faktablad f�r Priip-produkter
Utf�rdad den 20 juni 2018

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 � Finansinspektionen f�r besluta s�dana meddelanden till icke-

professionella investerare som avses i artikel 24.4 i Europaparlamentets och

r�dets f�rordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om

faktablad f�r paketerade och f�rs�kringsbaserade investeringsprodukter f�r

icke-professionella investerare (Priip-produkter).

Ett beslut om meddelande enligt f�rsta stycket ska riktas direkt till den

ber�rda icke-professionella investeraren och ha det inneh�ll som anges i

artikel 24.4 i EU-f�rordningen.

2 � Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regerings-

formen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Peter Sj�berg

(Finansdepartementet)

SFS 2018:1211

Publicerad

den 27 juni 2018

;