SFS 2018:1222 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

SFS2018-1222.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.