SFS 2018:1224 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

SFS2018-1224.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.