SFS 2018:1228 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-1228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.