SFS 2018:1238 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

SFS2018-1238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.