SFS 2018:1239 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

SFS2018-1239.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.