SFS 2018:1242 Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

SFS2018-1242.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att 9 a § smittskyddsförordningen (2004:255) ska ha

följande lydelse.

9 a §1 När ett läkemedel som är kostnadsfritt enligt 7 kap. 1 § smittskydds-

lagen (2004:168) förskrivs ska receptet förses med en kod som identifierar

den arbetsplats som förskrivaren tjänstgör vid (arbetsplatskod).

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2016:856.

SFS 2018:1242

Publicerad

den 28 juni 2018