SFS 2018:1243 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

SFS2018-1243.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.