SFS 2018:1244 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

SFS2018-1244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.