SFS 2018:1246 Lag om ändring i domstolsdatalagen (2015:728)

SFS2018-1246.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.