SFS 2018:1248 Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

SFS2018-1248.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.