SFS 2018:1249 Lag om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)

SFS2018-1249.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.