SFS 2018:1253 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2018-1253.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.