SFS 2018:1254 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

SFS2018-1254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.