SFS 2018:1259 Lag om ändring i fängelselagen (2010:610)

SFS2018-1259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.