SFS 2018:1273 Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

SFS2018-1273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.