SFS 2018:1274 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

SFS2018-1274.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.