SFS 2018:1276 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-1276.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.