SFS 2018:1281 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

SFS2018-1281.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.