SFS 2018:1282 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

SFS2018-1282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.