SFS 2018:1284 Förordning om ändring i förordningen (2006:358) om genetisk integritet m.m.

SFS2018-1284.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:358) om genetisk

integritet m.m.
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2006:358) om genetisk

integritet m.m. ska ha följande lydelse.

2 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. genetiska undersökningar inom hälso- och sjukvården enligt

8 kap. 8 § första stycket 1 lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,

2. fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik enligt

8 kap. 8 § första stycket 2 lagen om genetisk integritet m.m.,

3. det antal befruktade ägg som får föras in i en kvinnas kropp vid

befruktning utanför kroppen enligt 8 kap. 8 § första stycket 3 lagen om

genetisk integritet m.m.,

4. hur många barn en donator enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 6 § lagen om

genetisk integritet m.m. får ge upphov till enligt 8 kap. 8 § tredje stycket

lagen om genetisk integritet m.m.

Föreskrifter som anges i första stycket 1 och 2 ska beslutas efter hörande

av Statens medicinsk-etiska råd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

SFS 2018:1284

Publicerad

den 29 juni 2018

;