SFS 2018:1286 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

SFS2018-1286.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion

för Datainspektionen
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:975) med instruktion för

Datainspektionen ska ha följande lydelse.

2 §1 Datainspektionen utövar tillsyn över kamerabevakning enligt kamera-

bevakningslagen (2018:1200).

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Sofie Lundin

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2018:242.

SFS 2018:1286

Publicerad

den 29 juni 2018