SFS 2018:1287 Förordning om upphävande av kameraövervakningsförordningen (2013:463)

SFS2018-1287.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av kameraövervakningsförordningen

(2013:463)
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att kameraövervakningsförordningen (2013:463)

ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:1287

Publicerad

den 29 juni 2018