SFS 2018:1292 Lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

SFS2018-1292.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.