SFS 2018:1293 Lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

SFS2018-1293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.