SFS 2018:1297 Förordning om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

SFS2018-1297.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.