SFS 2018:1297 Förordning om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

SFS2018-1297.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för

domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt

föräldrabalken, m.m.
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1949:661) om skyldighet för

domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.1

ska ha följande lydelse.

2 §2 Om en tingsrätt har beslutat om adoption, ska domstolen när beslutet

har fått laga kraft underrätta

1. Skatteverket,

2. socialnämnden i den kommun där den som har adopterats är folkbok-

förd om han eller hon inte har fyllt 18 år,

3. Försäkringskassan om den som har adopterats inte har fyllt 18 år, och

4. Centrala studiestödsnämnden om den som har adopterats har fyllt 15

men inte 18 år.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson

(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1976:811.

Senaste lydelse av

förordningens rubrik 1985:370.

2

Senaste lydelse 2004:947.

SFS 2018:1297

Publicerad

den 29 juni 2018