SFS 2018:1298 Förordning om ändring i förordningen (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

SFS2018-1298.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:292) med instruktion

för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2017:292) med instruktion för

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska ha följande lydelse.

4 § Myndigheten ansvarar i fråga om internationella adoptioner även för

de uppgifter som åligger myndigheten enligt

1. lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonven-

tionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner,

2. lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling,

3. förordningen (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptions-

sammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade, och

4. förordningen (2018:1296) om adoption i internationella situationer.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

SFS 2018:1298

Publicerad

den 29 juni 2018