SFS 2018:1502 Förordning om ändring i patientdataförordningen (2008:360)

SFS2018-1502.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i patientdataförordningen (2008:360)

Utfärdad den 5 juli 2018

Regeringen föreskriver att 6 § patientdataförordningen (2008:360) ska ha
följande lydelse.

6 §1 Frågor om medgivande till behandling enligt 7 kap. 8 § tredje stycket
och 8 a § patientdatalagen (2008:355) prövas av Datainspektionen efter att
ha hört Socialstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Andreas �&dahl
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:124.

SFS

2018:1502

Publicerad
den

13 juli 2018