SFS 2018:1510 Förordning om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning

SFS2018-1510.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde

till högskoleutbildning

Utfärdad den 5 juli 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den som inte har grundläggande behörighet till högskoleutbildning
som påbörjas på grundnivå ska, inom ramen för en försöksverksamhet som
ska bedrivas 2022�2023, ha möjlighet att genom ett behörighetsprov visa att
han eller hon har de nödvändiga kompetenser som krävs för grundläggande
behörighet enligt 7 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100).

2 § Universitets- och högskolerådet ansvarar för att ta fram och genomföra
provet och beslutar om resultat på detta.

3 § Alla universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen
(1992:1434) ska använda sig av samma behörighetsprov.

4 § Endast den som har fyllt eller fyller 24 år senast det kalenderår då
provet genomförs får delta i behörighetsprovet.

5 § Universitets- och högskolerådets beslut om provresultat får inte över-
klagas.

6 § Universitets- och högskolerådet får meddela ytterligare föreskrifter om
försöksverksamheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2023.
3. Ett godkänt resultat på behörighetsprovet ska dock vara giltigt även

efter utgången av 2023.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

EVA LENBERG
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2018:1510

Publicerad
den

13 juli 2018