SFS 2018:1516 Förordning om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

SFS2018-1516.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.